ساعات پاسخگویی: 9 صبح الی 9 شب

طراحی لوگو برای هواپیمایی دنا

طراحی لوگو برای هواپیمایی دنا

طراحی لوگو ( Logo design) برای هواپیمایی دنا که از چندین نماد و سمبل تشکیل شده است.ساختار اصلی فرمی این لوگو، از شکل کلی “فربهر”تشکیل شده، که یک نماد باستانی و مذهبی در ایران است و قداست و ارزش بخصوصی دارد.

 طراحی لوگو برای مدرسان شایسته

طراحی لوگو در تبریز برای فروشگاه میهن

طراحی لوگو MAH

 

شرح لوگو

این لوگو به سبک تصویری دیزاین شد است  (طراحی لوگو تصویری یک شمشیر دو لبه) و نمادهای مختلف شاخ،دو دست،پرنده،فربهر،و خود کلمه دنا داخل آن به نوعی هوشمندانه جای داده شده اند.

همانگونه که در تصویر مرتبط مشاهده میکنید کلمه دنا در مرکز لوگو با محوریت دایره طراحی شده است، که به رنگ سرمه ای و مجزا در تصویر مشخص شده است.

همین کلمه دنا با دو شاخ که از نمادهای باستانی ایرانی هستند، مذین شده اند که برای رساندن مفهوم اصالت و قدمت بسیار انتخاب هوشمندانه ای از طرف طراحی استودیو هانی میباشد.

کل لوگو در یک فضای متقارن طراحی شده است،که به مفهوم آرامش و اطمینان از سفر با این شرکت اشاره دارد.

فرم دنا بعلاه دو شاخ و چند فرمهای موازی افقی(که تعمدا ۴ عدد هستند) تشکیل تصویر دست را میدهند.که نوعی بیانگر حمایت و محاظت است.

حالا فرم دنا بعلاه دو شاخ و چند فرم موازی افقی را اگر با زاویه ۹۰ در جه بچرخانیم به فرم پرنده میرسیم.پرنده هم همانونه که همه میدانند، نماد پرواز است.

بازکردن در واتساپ
واتساپ
سلام
آیا کمک لازم دارید؟