ساعات پاسخگویی: 9 صبح الی 9 شب

طراحی لوگو در تبریز RUG POLO    

طراحی لوگو در تبریزRUG POLO    

طراحی لوگو در تبریز(in Tabriz (Logo design اینبار شرح لوگو RUG POLO

راگ پولو” نام شرکت تولید فرش و زیر اندازهای ایرانی است که به ما سفارش لوگو دادند.

شرح لوگو

ایده لوگو از نقوش هندسی فرشها و زیر اندازهای ایرانی گرفته شده است.

راگ “RUG به معنای زیر انداز میباشد.

سبک اجرای لوگو هرچند تایپوگرافیسیت ولی در قالب تصویر طراحی و اجرا شده اند.

 

برای مطالعه بیشتر در این دو قالب طراحی لوگو میتوانید به مقالات طراحی لوگو در تبریز مقدمه ای برای تایپوگرافی و طراحی لوگو تصویری یک شمشیر دو لبه مراجعه کنید.

حروف نام شرکت که متشکل از  (R  U  G   P  O  L  O)  هستند به شکلی هندسی و متقارن که اصل جدای نشدنی طراحی سنتی ایرانیست و به جای نقوش زیر اندازهای ایرانی قرار گرفته اند تا با یک تیر چند نشان را هدف گرفته باشیم.

برای لوگو حاشیه هم در نظر گرفته شده است که از حرف”  “ Oموجود در اسم شرکت تولید کننده، در جایگاه نقوش تزیینی حاشیه فرش استفاده شده است.

مفاهیم :تقارن، ترنج و حاشیه یعنی، مبانی طراحی فرش دقیقا در طراحی این لوگو نیز رعایت شده اند.

تمامی زخامتهای خطوط، به غیر از زخامت O ”   “ی، حاشیه که باید کوچکتر میبودند به یک اندازه انتخاب شده اند.

از دیگر نمونه های شرح  لوگو در تبریزمتعلق به استودیو هانی،را میتوانید در مقاله طراحی لوگو سفالینه آراد مشاهده کنید.

بازکردن در واتساپ
واتساپ
سلام
آیا کمک لازم دارید؟